TDM, Tox en farmacogenetica

Doel:
Deze cursus behandelt de specifieke kennisgebieden farmacie en toxicologie die op het klinisch-farmaceutisch laboratorium voorkomen en niet door de reguliere (analytisch chemische) analistenopleidingen worden gedoceerd. Na het volgen van deze cursus bent u in staat verkregen kennis praktisch toe te passen in de dagelijks werkzaamheden en beschikt u over de benodigde achtergrondkennis.    

Doelgroep:
Deze cursus is bestemd voor:

  • HBO analytisch chemisch geschoolde analisten.
  • MBO analytisch chemisch geschoolde analisten die al langer (minimaal 3 jaar) werkzaam zijn in een klinisch-farmaceutisch laboratorium.

Programma + leerdoelen:

Geneesmiddelenleer
In de module geneesmiddelenleer wordt een overzicht gegeven van geneesmiddelen. Daarbij zullen zij geordend zijn in groepen zoals getoond wordt in het informatorium. Iedere groep heeft zijn kenmerkende werking in het menselijke lichaam. Binnen een groep zijn er gemeenschappelijke aanknopingspunten aan te voeren betreffende de chemische structuur. Basisbegrippen worden behandeld. Eenvoudige medische kennis zal aan bod komen.

Immunochemie
Deze module geeft de theorie over de immunochemische processen en met name de toepassing op het laboratorium.

Moderne Instrumentele Analyse
De cursist wordt de basisprincipes van verschillende moderne analytische technieken geleerd. Daarnaast leert de cursist, aan welke voorwaarden moderne instrumentele apparatuur voor het analytische werk (klinische-farmacie en klinische toxicologie) in de ziekenhuisapotheek moet voldoen, om geschikt te zijn voor het doel waarvoor deze apparatuur wordt gebruikt.

Farmaceutische Chemie
De cursist wordt geleerd hoe verschillende chemische structuren van geneesmiddelen in elkaar zitten. Kennis is verkregen hoe gebruik gemaakt kan worden van de chemische en fysische eigenschappen voor de ontwikkeling van analyses van geneesmiddelbepalingen. De cursist wordt op weg geholpen hoe de geleerde chemische kennis toegepast kan worden in een farmaceutisch laboratorium.

Validatie Bioanalyse
De cursist wordt geleerd om zelf een bioanalytische bepalingsmethode te valideren.
Er wordt uitgelegd waarom een methode wordt gevalideerd en welke baat men er zelf bij heeft. Welke parameters kunnen worden geëvalueerd, hoe wordt een validatiemodel opgesteld en hoe worden de verschillende parameters berekend. Er zal worden ingegaan op conventionele HPLC en GC analyses en system suitability test en wordt er aandacht besteed aan de validatie tijdens de routine analyses. Er wordt ruim aandacht besteed aan de interpretatie en beoordeling van de gevonden resultaten.

Kwaliteit ISO 15189
De module omvat de ISO (15189)  richtlijnen voor het laboratorium. Het doel en de structuur van een kwaliteitssysteem. De beheersing en borging van de laboratoriumprocessen en de samenhang met overige interne en externe processen. Systematiek continue verbetering door PDCA cyclus en CAPA vanuit de klachten, fouten en afwijkingen (VIM). Identificeren van processen, kritische momenten en kritische factoren benoemen, oorzaak en gevolg analyse.

Farmacokinetiek en farmacogenetica
Deze module geeft de cursist kennis over de lotgevallen van het geneesmiddel in het menselijk lichaam. Kennis wordt verkregen over de dosering, absorptie, verdeling en eliminatie van het geneesmiddel. Kennis wordt verkregen over de verschillende vormen van eliminatie die het lichaam kent alsmede de genetische achtergrond van interindividuele verschillen. Kennis wordt verkregen hoe  geneesmiddelen zich over de diverse compartimenten verdelen. Kennis van eenvoudige doseringsberekeningen. Kennis over het patiëntgebonden gedrag van geneesmiddelen.

Toelatingseisen:
HLO-opleiding bij voorkeur analytische chemie
MLO-opleiding, i.c.m. minimaal 3 jaar werkzaam te zijn in een klinisch-farmaceutisch laboratorium.

Toetsing:
Afsluitend tentamen.

Certificaat:
Bij positief resultaat ontvangt de cursist een “met goed gevolg” certificaat met cijferlijst.
Bij onvoldoende resultaat ontvangt de cursist een “deelname” certificaat zonder cijferlijst.

Cursusleiding:
Opleidingscoördinator.

Groepsgrootte:
8 tot 12 deelnemers. Deze cursus hopen we vanaf sep 2025 weer te organiseren.

Duur en data:
Sep 2023 - Mrt 2024

Locatie:
De cursus wordt gegeven in Amersfoort.

Kosten:
€2500 (voor leden) / €4000 (voor niet-leden)

Inschrijving:
vanaf 1 april 2023. Klik hier voor het inschrijfformulier