Praktijkcursus klinische toxicologie

Doel:
Deze cursus behandelt de praktische aanpak van een aanvraag voor toxicologisch onderzoek. Na het volgen van deze cursus heeft u een begin gemaakt om zelfstandig een toxicologisch onderzoek uit te voeren.    

Doelgroep:
Deze cursus is bestemd voor klinisch-farmaceutische analisten die klinisch toxicologisch onderzoek verrichten. 

Programma:
Klinische toxicologie:

 • het terrein waarop het toxicologisch onderzoek betrekking heeft
 • vraagstelling vanuit de kliniek
 • de opbouw van een toxicologisch onderzoek
 • interpretatie van analyseresultaten
 • de gevolgen van een intoxicatie voor de patiënt

Casus voorbespreking:

 • casus
 • mogelijkheden van de beschikbare apparatuur
 • toxicologische bepalingen die beschikbaar zijn
 • de wijze waarop een resultaat wordt verkregen

Praktijk toxen:

 • vraagstelling
 • monstervoorbereiding
 • uitvoering casus
 • resultaatverwerking
 • interpretatie

Terugkomdag:
presentatie praktijkcasus

Bespreking analytische resultaten:
De cursusmap dient vooraf bestudeerd te zijn en de vragen beantwoord. Hiervoor zal de cursusmap ruim voor aanvang van de cursus worden toegezonden.

Toelatingseisen:
De cursist heeft bij voorkeur de TDM, Tox en Farmacogenetica cursus met goed gevolg afgerond.
De cursist dient enige jaren werkzaam te zijn in een klinisch- farmaceutisch laboratorium.

Bij twijfel beslist de opleidingencommissie.

Toetsing:

 • Er zal worden nagegaan of de cursist in voldoende mate aanwezig is geweest.
 • Beantwoording vragen ter voorbereiding van de cursus is verplicht. Inleveren uiterlijk 2 weken voor de aanvang van de cursus. Bij niet inleveren wordt men niet toegelaten en wordt alsnog het cursusgeld in rekening gebracht.
 • Aan de hand van de uitwerking en presentatie van de praktijkcasus.

Certificaat: Bij voldoende deelname ontvangt de cursist een deelnamecertificaat.

Cursusleiding:
Hoofdanalist van de praktijklocatie.

Groepsgrootte:
10 deelnemers

Duur en data:  (mits voldoende deelnemers)

Dag 1. Zelfstudie van aangeleverd materiaal op eigen werkplek

Dag 2. Maandag 3 juni 2024

Dag 3. Dinsdag 4 juni 2024

Dag 4. Zelfstudie op eigen werkplek (1 tot 1,5 dag)

Dag 5. Maandagmiddag 17 juni 2024; Halve dag Erasmus MC

 

Locatie:
ErasmusMC

Kosten:
€1750,=

Inschrijving:
De inschrijving opent 2 januari 2024, inschrijvingen voor 2 januari worden niet in behandeling genomen. Klik hier voor het inschrijfformulier