de vereniging

De NVKFAZ is een beroepsvereniging voor analisten die werkzaam zijn in de zorgsector. 

De vereniging stelt zich als doel de kwaliteit van de farmaceutische, klinisch-farmaceutische en/of toxicologische analyses te bevorderen en de belangen van haar beoefenaars te behartigen. Daarnaast streeft de vereniging naar erkenning, waardering en bescherming van de beroepsgroep. Wij streven naar kwaliteitsverbetering in het werkveld door middel van actieve informatie-uitwisseling en het organiseren van cursussen.