privacyverklaring

AVG Verklaring

De NVKFAZ, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://nvkfaz.nl/

secretariaat@nvkfaz.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

NVKFAZ verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Adres werkgever
 • Telefoonnummer werk
 • E-mailadres werk

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De NVKFAZ verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals bedoeld in de privacywetgeving.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

NVKFAZ verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het afhandelen van jouw betaling
 2. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 3. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 4. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

NVKFAZ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NVKFAZ) tussen zit. NVKFAZ gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Davilex, facturering van lidmaatschap en cursussen
 • Ledenbestand, registratie van actieve leden om deze op de hoogte te kunnen stellen van activiteiten, toesturen Extract, toesturen Nieuwsflits
 • Cloud, opslaan van het ledenbestand, backup en overdragen van gegevens binnen de secretarisfunctie van het bestuur

Strato HiDrive cloud storage is ISO27001 geaccrediteerde gegevens opslag op europese servers.

Het wordt gebruikt voor het delen van bestanden i.p.v. het gebruik van een losse USB Stick.

De inloggegevens zijn enkel bekend bij bestuursleden. Bij wijzigingen in de samenstelling van het bestuur worden de inloggegevens gewijzigd. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

NVKFAZ bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

De persoonsgegevens zoals genoemd onder de paragraaf Persoonsgegevens die wij verwerken, worden bewaard gedurende het lidmaatschap van de NVKFAZ. Na beëindiging van het lidmaatschap worden alle persoonsgegevens binnen 4 weken verwijderd uit het ledenbestand.

Uitzondering hierop is de financiële administratie, hierin blijven de volgende persoonsgegevens bewaard:

 • Rekeningnummer
 • Naam
 • Geslacht

De NVKFAZ moet namelijk voldoen aan de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, de hierin genoemde bewaartermijn wordt gehanteerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

NVKFAZ verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

NVKFAZ gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door NVKFAZ en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@nvkfaz.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

NVKFAZ wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

NVKFAZ neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, meld dit dan via secretariaat@nvkfaz.nl

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 12/03/2019