Colofon / Contact

Website 
Heeft u opmerkingen of suggesties over de website? Klik hier

NVKFAZ - Bestuur
Contactgegevens bestuursleden

Copyright
Het overnemen van artikelen of delen van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie. Verder gelden de voorwaarden zoals vastgelegd in het redactiereglement. 

Secretariaat
Henri Robben, Isala, Zwolle, 088-6242478, secretariaat@nvkfaz.nl 

Ledenadministratie
Paul Zijlstra, LUMC, Leiden, 071-5263975, secretariaat@nvkfaz.nl 

Public Relations (PR)
Jan Wieferink, Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn. 055-5818643, sponsoring@nvkfaz.nl.

Lid worden?
Je kunt dit formulier online invullen.

IBAN NL48INGB0003422286, ten name van Ned. ver. v Klinisch-farmaceutisch analisten in ziekenhuizen.