opleidingen

Om de (klinisch) farmaceutische kennis bij de analisten aan te vullen, organiseert de NVKFAZ diverse cursussen.

  • Farmaceutische analyse
  • TDM, Tox en farmacogenetica
  • Praktijkcursus klinische toxicologie

De cursussen vinden plaats onder toezicht van een begeleidingscommissie. Deze commissie bestaat uit drie leden van de vereniging, de adviseur opleidingen van de vereniging en een afgevaardigde van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers. De commissie heeft tot taak het niveau van de cursussen te bewaken, het verlenen van vrijstellingen, het opstellen van het tentamenreglement en het uitreiken van de certificaten.

Klik op de volgende link om te raadplegen:

 

Secretariaat opleidingencommissie
E-mail: opleidingen@nvkfaz.nl