analyse- en KAM commissie

De tak analyse van de analyse- en K.A.M. commissie houdt zich bezig met alle facetten van de klinisch-farmaceutische en toxicologische analyse. Onderdeel van haar taak is o.a. bepalingsmethodieken en het bewaken van de kwaliteit van de analyse. De commissie kan deze taken realiseren door het instellen van werkgroepen en het houden van gebruikersbijeenkomsten.

K.A.M. staat voor Kwaliteit, Arbo en Milieu. Dit onderdeel van de commissie heeft tot algemene taak de invoering c.q. de instandhouding van kwaliteit, arbo- en milieuzorgststeem in de klinisch-farmaceutische laboratoria te ondersteunen en te stimuleren.

De commissie heeft de volgende leden:

Erik Olyslager Gelre ziekenhuizen, Apeldoorn Voorzitter
Marie-Therese Vries-Koenjer Isala, Zwolle Commissielid
Jeroen den burger
OLVG, Amsterdam

Afgevaardigde bestuur

Najib Achatbi Erasmus MC, Rotterdam

Commissielid