opleidingencommissie

De opleidingencommissie heeft als taak het deskundigheidsniveau van de klinisch-farmaceutisch analist op peil te houden en waar nodig te verhogen. De commissie probeert deze taak vorm te geven door de organisatie van cursussen.

De commissie heeft de volgende leden:

Yvette Nijman Ziekenhuis St Jansdal, Harderwijk Voorzitter
Femy Smit Medisch Centrum Leeuwarden, Leeuwarden Secretaris
Sabine Voortman-Elkerbout Deventer Ziekenhuis, Deventer Commissielid
Christa Westra Apotheek Haagse Ziekenhuizen, Den Haag Commissielid


Meer informatie over het actuele cursusaanbod is
hier te vinden.

Secretariaat opleidingencommissie
t.a.v. Mevr F. Smit
E-mail: opleidingen@nvkfaz.nl