colofon

Website 

Heeft u opmerkingen of suggesties over de website? Klik hier

NVKFAZ - Bestuur

Contactgegevens bestuursleden

Adviseurs

Opleidingen: Dr. E.J.F. Franssen; ziekenhuisapotheker, verbonden aan het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis te Amsterdam.

Farmacokinetiek: Prof. Dr. D.J. Touw, PharmD, PhD, Hospital Pharmacist - Clinical Pharmacologist/Toxicologist ERT, verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Toxicologie: Prof. Dr. D.R.A. Uges; ziekenhuisapotheker, klinisch-forensisch toxicoloog.

Kwaliteitscontrole: Drs. O.S.N.M. Smeets; Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers (WINAp) te Den Haag.

Veiligheid en arbeidsomstandigheden: Vacant. 

KAM

Meldpunt: Henk de Vos, Isala, Zwolle

Vraagbaak: Harrie van As, Academisch Ziekenhuis Maastricht, Debeyelaan 25, 6229 HX Maastricht, tel. 043-3874732.

Landelijke adviescommissie Abva-Kabo

Margot Bakker, Alysis zorggroep lokatie Rijnstate Arnhem, tel. 026-3788755.

Redactie Extract

De redactie van Extract voor de editie van 2016 is Vincent Attevelt (UMCU). De redactie zal per uitgave wisselen van laboratorium.

Copyright

Het overnemen van artikelen of delen van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie. Verder gelden de voorwaarden zoals vastgelegd in het redactiereglement. 

Ledenadministratie

Christa Westra, Apotheek Haagse Ziekenhuizen, Laboratorium, Charlotte Jacobslaan 70, 2545 AB Den Haag. Telefoon 070-3217181. 

Public Relations (PR)

Jan Wieferink, Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn. 055-5818643, j.wieferink@gelre.nl.

Lid worden?

Je kunt dit formulier online invullen, of een inschrijfformulier en infopakket aanvragen bij Christa Westra, telefoon 070-3217181. 

IBAN NL48INGB0003422286, ten name van Ned. ver. v Klinisch-farmaceutisch analisten in ziekenhuizen.