colofon

Website 

Heeft u opmerkingen of suggesties over de website? Klik hier

NVKFAZ - Bestuur

Contactgegevens bestuursleden

Redactie Extract

De redactie zal per uitgave wisselen van laboratorium.

Copyright

Het overnemen van artikelen of delen van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie. Verder gelden de voorwaarden zoals vastgelegd in het redactiereglement. 

Ledenadministratie

Christa Westra, Apotheek Haagse Ziekenhuizen, Laboratorium, Charlotte Jacobslaan 70, 2545 AB Den Haag. Telefoon 070-3217181. 

Public Relations (PR)

Jan Wieferink, Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn. 055-5818643, sponsoring@nvkfaz.nl.

Lid worden?

Je kunt dit formulier online invullen, of een inschrijfformulier en infopakket aanvragen bij Christa Westra, telefoon 070-3217181. 

IBAN NL48INGB0003422286, ten name van Ned. ver. v Klinisch-farmaceutisch analisten in ziekenhuizen.