opleidingencommissie

De opleidingencommissie heeft als taak het deskundigheidsniveau van de klinisch-farmaceutisch analist op peil te houden en waar nodig te verhogen. De commissie probeert deze taak vorm te geven door de organisatie van cursussen.

De commissie heeft de volgende leden:

Yvette Nijman Ziekenhuis St Jansdal, Harderwijk Voorzitter
Femy Smit Medisch Centrum Leeuwarden,  Leeuwarden Secretaris
Klaas Stienstra Universitair Medisch Centrum,  Utrecht Commissielid
Petra Beunk-Ambrawo Deventer ziekenhuis Commissielid
Willemien Katier-Overbeek Medisch spectrum Twente Commissielid
Christa Westra  Apotheek Haagse Ziekenhuizen, Den Haag afgevaardigde bestuur

Meer informatie over het actuele cursusaanbod is hier te vinden.

Secretariaat opleidingencommissie
t.a.v. Mevr F. Smit
Medisch Centrum Leeuwarden, Apotheek, laboratorium
Henry Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden
Tel. 058-2866611
E-mail: opleidingen@nvkfaz.nl