De Nederlandse Vereniging van Klinisch-Farmaceutisch Analisten in ZiekenhuisapothekenOpleidingencommissie zoekt versterking!  NVKFAZ   VACATURE
geplaatst op
31 augustus
De opleidingen commissie van de NVKFAZ heeft als taak het deskundigheidsniveau van de klinisch-farmaceutisch analist op peil te houden en waar nodig te verhogen. De commissie probeert deze taak vorm te geven door het organiseren van cursussen. We organiseren…

Kascommissie  NVKFAZ
geplaatst op
30 maart
Wie wil begin 2022 samen met Christa Westra de kas van de vereniging controleren? aanmelden kan via secretariaat@nvkfaz.nl.

Analyse commissie zoekt versterking!  NVKFAZ   VACATURE
geplaatst op
5 februari
De tak analyse van de analyse- en K.A.M. commissie houdt zich bezig met alle facetten van de klinisch-farmaceutische en toxicologische analyse. Onderdeel van haar taak is o.a. bepalingsmethodieken en het bewaken van de kwaliteit van de analyse. De commissie…
14 okt
PAOFarmacie labdag
19 nov
Lustrum 2021
 
toon alle evementen