Verenigingsraad

Verenigingsraad

De verenigingsraad heeft als doel te functioneren als verbindende schakel tussen de leden en het bestuur. Ideeën vanuit het bestuur kunnen via de verenigingsraad getoetst worden en omgekeerd kan de verenigingsraad haar wensen en ideeën aan het bestuur voorleggen. De verenigingsraad bestaat uiit vertegenwoordigers van elke regio, waarbij de vertegenwoordigers zijn benoemd door de stemgerechtigde leden uit die regio. Er is een vaste voorzitter en een vaste secretaris, door de VR gekozen.

De VR komt 2 keer per jaar samen. Dit wordt gepland na de regiovergaderingen zodat zaken die daar aan de orde zijn gekomen, besproken kunnen worden. In het voorjaar vindt er een VR-vergadering plaats met de regiovertegenwoordigers en een bestuurslid en in het najaar met het complete bestuur en afgevaardigden van alle commissies. Hieronder staan de notulen van de vergaderingen van de VR met (mogelijk) een afgevaardigde van het bestuur.

De voorzitter en contentbeheerder is Ragna Meenhorst (Ter Gooi, Blaricum/Hilversum). Heb je vragen of opmerkingen over de VR kun je bij haar terecht op 088 753 23 56, of via de mail. De secretaris is Eric Machielsen (Catherina Ziekenhuis, Eindhoven).