Validatie en kalibratie

Er wordt van laboratoria geëist dat wordt gewerkt met gevalideerde analysemethoden, apparatuur schoonmaak en software. D.w.z. dat er gegevens beschikbaar zijn waaruit blijkt dat methoden geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Welke onderzoeksgegevens en validatie parameters moeten nu precies worden verzameld voordat een methode, apparaat als 'gevalideerd' of 'schoon' mag worden beschouwd?

Beschikbare documenten over validatie en kalibratie: