Kalibratie volumeglaswerk

De Commissie Analyse & Toxicologie (CAT) van de NVZA heeft een advies opgesteld over de omgang met volumeglaswerk. Hierin beschrijft de commissie aan welke eisen volumeglaswerk moet voldoen.
Naar aanleiding van dit advies is er een inventarisatie gemaakt van al het volumeglaswerk van het Farmaceutisch Kwaliteitscontrôle Laboratorium (FKL) in het LUMC. Vervolgens is beoordeeld welk glaswerk voldoet aan de eisen en welke (periodieke) controles er moeten worden uitgevoerd om aan het CAT-advies te kunnen voldoen.

Hieronder de link van het CAT-advies en de links over de aanpak van het volumeglaswerk door het LUMC.