het beroep

De klinisch-farmaceutisch analist,aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klinisch-Farmaceutische Analisten in Ziekenhuisapotheken, is werkzaam in een farmaceutisch laboratorium binnen de zorgsector.


In de ziekenhuisapotheek wordt een groot aantal geneesmiddelen bereid, met name geneesmiddelen die op maat voor een patiënt worden bereid of geneesmiddelen die niet te koop zijn. De ziekenhuisapotheek kan zo met de eigen bereiding van steriele en niet steriele geneesmiddelen kosten besparen.

In de ziekenhuisapotheek werken naast klinisch-farmaceutisch analisten, ziekenhuisapothekers, apothekersassistenten en overige apotheekmedewerkers.

Taken

Het werkterrein van de klinisch-farmaceutisch analist bestaat onder andere uit het controleren van de kwaliteit van de grondstoffen die in de geneesmiddelproductie worden gebruikt en van de kwaliteit van de geproduceerde geneesmiddelen.

Voor het analyseren van de verschillende producten heeft de analist de beschikking over hoogwaardige apparatuur waarmee nauwkeurige resultaten worden verkregen.

In het kader van de kwaliteitsbewaking worden de analyses uitgevoerd volgens vastgestelde protocollen.

Naast de farmaceutische controles houdt de klinisch-farmaceutisch analist zich ook bezig met klinische controles zoals, het meten van de geneesmiddelconcentratie in bloed en het opsporen van drugs en toxicologische stoffen in bloed en urine.

Op basis van de verkregen resultaten kan de ziekenhuisapotheker de arts adviseren met betrekking tot de juiste behandeling van de patiënt.

Opleiding

Voor een goede uitvoering van de taken van de klinisch-farmaceutisch analist is gedetailleerde kennis nodig die hij/zij heeft verkregen door zijn/haar opleiding en ervaring.

De Nederlandse Vereniging van Klinisch-Farmaceutische Analisten in Ziekenhuisapotheken organiseert daarnaast voor haar leden opleidingen en trainingen, symposia en workshops. Ter realisatie hiervan is een aantal commissies in het leven geroepen.